Het Ontstaan

Het ontstaan van het Rune fonds.

 

Yentl De Bock en Marcel Schaillie hadden zich de geboorte van hun zoontje Rune op 30 april 2014 heel anders voorgesteld. Rune werd geboren met een hartafwijking en sindsdien onderging hij verschillende hartoperaties.

 

“Tijdens de zwangerschap werd vastgesteld dat Rune geboren zou worden met een ernstige hartafwijking. Na zijn geboorte bleken er complicaties te zijn. Behalve de problemen met zijn hart kreeg Rune ook af te rekenen met de ene ziekte na de andere. Hij is blijven vechten. De laatste operatie was bang afwachten of hij het al dan niet zou halen.”

 

“We wilden ongeacht de uitkomst van de operaties iets doen. We hebben vrijwel meteen na Rune’s geboorte een fonds opgericht.”

 

De KU Leuven zette in januari mee zijn schouders onder het ‘Rune Fonds voor Kindercardiologisch Onderzoek’ en intussen vonden al een aantal geldinzamelacties plaats

 

“We willen iets terugdoen voor de maatschappij door geld in te zamelen voor verder onderzoek, maar ook om als dat nodig is ouders van kindjes met dezelfde medische problemen financieel te helpen. Sommige behandelingen worden namelijk niet terugbetaald door de overheid. De medische kosten lopen daardoor snel op. Het cardiologisch onderzoek staat al ver, maar toch zijn de middelen om meer wetenschappelijk onderzoek te doen veel te beperkt. Het fonds telt intussen medewerkers en leden in bijna alle provincies en is voor veel ouders die hetzelfde meemaken een steunpunt geworden.

 

Eén kind op honderd wordt geboren met een hartafwijking. De helft heeft ooit een ingreep nodig, 30% tijdens het 1ste

levensjaar, zoals Rune.

 

Dankzij doorgedreven onderzoek is het sterftecijfer enorm gedaald. De meeste kinderen kunnen goed de volwassen leeftijd bereiken en een actief leven leiden. Verder onderzoek is echter van cruciaal belang voor maximale optimalisatie en integratie in het dagelijks leven.

 

Op Kindercardiologie UZ Leuven lopen meerdere onderzoeken van internationaal niveau.

 

 

22 januari 2015 oprichting van het Rune Fond voor Kindercardiologisch onderzoek.

Rune met zijn broertje Fré

Normaal hart

Hypoplastisch Hart