Het doel

Doelstelling van het Rune Fonds

Jaarlijks worden er in België ongeveer 100000 baby's geboren.

 

1 op 100 wordt geboren met een hartafwijking.

 

Per jaar worden echter een duizendtal kinderen geboren met een zodanige hartafwijking dat een operatie nodig is.

 

Bij een paar honderd kinderen is die operatie nodig vóór de leeftijd van één jaar en bij de helft daarvan in de eerste drie levensmaanden.

 

Financieel Doel

 

Het bevorderen en ondersteunen van het onderzoek naar en het behandelen van kinderen met een aangeboren of verworven hartafwijking.

 

Hiervoor worden geld ingezameld.

 

Met deze middelen maken we de medefinanciering mogelijk van behandelingen waarvoor geen standaard of alternatieve financiering voor handen is of waar het RIZIV nog niet tussen komt.

 

Tevens is ons doel een doctoraat student te kunnen aanwerven die zijn thesis en de publicatie hiervan kan maken in samenwerking met het fonds.

Sociaal Doel

 

Toen we als ouders van Rune in 2014 zelf de diagnose kregen van zijn aangeboren hartafwijking viel niet alleen onze droom aan diggelen maar buiten de medische vragen konden we nergens in België terecht bij mensen die in dezelfde situatie zaten.

 

Vandaar dat we ons ook op sociaal vlak geëngageerd hebben. Met raad en daad helpen we koppels door onze persoonlijke ervaring te delen. Door een luisterend oor te zijn.

 

Wij zijn geen dokters, en gaan zeker geen beslissingen nemen bij keuzes. Wij willen er enkel voor zorgen dat diegene die in een soortegelijke situatie komen er zeker niet alleen voorstaan.