Rune fonds

Rune fonds voor kindercardiologisch onderzoek

U kunt een gift overmaken voor het Rune Fonds voor Kindercardiologisch onderzoek aan de KU Leuven door te storten op IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789; BIC-code KREDBEBB van de KU Leuven (KBC, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven) met gestructureerde mededeling 400/0011/70911.

Zelf steunen?

  • Het onderzoek naar hartafwijkingen zelf.
  • Medefinanciering van behandelingen waarvoor geen standaard (bv RIZIV) of alternatieve financiering voorhanden is (bv: Bijzonder Solidariteitsfonds).
  • Organiseren van activiteiten ten voordele van dit fonds.

Alle steun is welkom, neem met ons contact

1. Het doel van het fonds.

 

Het Fonds heeft als doel: het bevorderen en ondersteunen van het onderzoek naar en het behandelen van kinderen met een aangeboren of verworven hartafwijking.

 

Dit behelst onder meer :